Spoločnosť MaK s.r.o. a nanoze.sk je špecialistom na predaj materiálov pre nožiarov. Ponúkame ocele na čepele, exotické a domáce drevá, kože na púzdra, kydex, rôzne pomôcky a nástroje.

Kontaktné údaje

MaK s.r.o.
Šterusy 16
922 03 Šterusy
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421918523860
E-mail: info@nanoze.sk

Fakturačné údaje

Obchodné meno: MaK s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Šterusy 16, 922 03 Šterusy

IČO: 47154691
IČ DPH: SK2023771288 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 18.05.2013 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka 31701/T.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK5409000000005068898155
BIC (SWIFT): GIBASKBX
Číslo účtu: 5068898155 / 0900

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Slovensko

Telefón: +421 33 321 25 27
E-mail: tt@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj